Årsprogram

ÅRSTADS HEMBYGDSFÖRENINGÅRSPROGRAM 2020


  • 23 Februari kl 18:00

Årsmöte   i Årstad församlingshem. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Välkomna!

  • 27 Mars kl 18:30

Hembygdsföreningens Vårfest i Hebergs bygdegård 

  •  5, 13 samt 19:e April 10:30

Vår bygd för barn & ungdomar i Hebergs bygdegård. Forntid, pröva göra forntidskeramik.

Arkeologi besöka fornminnen i närområdet. Pröva på gamla hantverk.

 20 April, 5 Maj samt 14 Septemer kl 18:30 
Lär känna din hembygd, första gången i Hebergs bygdegård. 20 april, bygden fram till medeltiden och hebergs by,
vi bjuder på kaffe. 4 Maj Hebergs stationssamhälle. 14 september rundtur Hebergs bys ytterområden.
  . 21 Juni
Midsommarfirande Larsagården

  •  2 augusti

Öppna stugornas dag i Bålastugan, våffelservering

  •  8 Oktober

Företag i Bygden Hebergs Bygdegård

         

Har du förslag på besöksmål för nästa års program, maila gärna till förslag till: lars.hillertz@gmail.comHjälp oss att värva medlemma, berätta om oss för grannar, vänner, folk Ni känner som flyttat från orten.

   

    Hela familjen hälsas välkomna som medlemmar.

    Medlemsavgiften är 75 kr per person, 150 kr per familj.

    Medlemsavgiften kan sättas in på bg-konto 959-1363.

    Glöm ej att ange namn vid betalning.


***