Årsprogram

ÅRSTADS HEMBYGDSFÖRENINGÅRSPROGRAM 2019


  • 24 Februari

Årsmöte   i Årstad församlingshem. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Välkomna!


  • 23 Mars

Hembygdsföreningens Vårfest i Hebergs bygdegård


  • 23 juni 

Fira midsommar med oss på Larsagården. Årstad och Asige Hembygdsföreningar är arrangörer.

 

  • 4 augusti

Öppna stugornas dag i Bålastugan


  • 17 augusti - 8 september

Mejerihistoria utställning på Sannarsp Mejeri. Läs mer här:

https://www.facebook.com/events/sannarps-mejeri-%C3%A5rstad/mejeriutst%C3%A4llning/767218993693776/


  • 8 Oktober

Företag i Bygden Hebergs Bygdegård

         

Har du förslag på besöksmål för nästa års program, maila gärna till förslag till: lars.hillertz@gmail.comHjälp oss att värva medlemma, berätta om oss för grannar, vänner, folk Ni känner som flyttat från orten.

   

    Hela familjen hälsas välkomna som medlemmar.

    Medlemsavgiften är 75 kr per person, 150 kr per familj.

    Medlemsavgiften kan sättas in på bg-konto 959-1363.

    Glöm ej att ange namn vid betalning.


***